+31 6 4965 8086

Bel of WhatsApp ons

Steenwijkerweg 16

Marknesse

“Met onze innovatieve caravanstelling brengen wij opslag naar een hoger niveau”

disclaimer
Op het gebruik van deze website (https://caravanstelling.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

1. Gebruik van informatie

Caravanstelling.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Caravanstelling.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Caravanstelling.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Caravanstelling.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

2. E-mail

Caravanstelling.nl garandeert niet dat e-mails die aan Caravanstelling.nl worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Caravanstelling.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

3. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Caravanstelling.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Caravanstelling.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Caravanstelling.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Caravanstelling.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

5. Patent Informatie

Deze caravanstelling is het resultaat van innovatief ontwerp en uitgebreid onderzoek en is beschermd onder patentnummer [patentnummer]. Elk gebruik, replicatie of aanpassing van dit ontwerp zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caravanstelling.nl is strikt verboden en kan leiden tot juridische stappen wegens inbreuk op het patent. We zijn er trots op een pionier te zijn in het naar een hoger niveau tillen van caravanopslag en waarderen uw respect voor onze intellectuele eigendom.

Versie mei 2024

offerte aanvraag

Gelieve het onderstaande formulier zorgvuldig in te vullen. Na ontvangst zullen wij spoedig met u in contact treden.

Contact Informatie
Informatie Opslagruimte